Boringen

Een beeld van de ondergrond... letterlijk

Een boring geeft u letterlijk een beeld van de ondergrond. Wij halen een staal van de ondergrond boven, een grondmonster, om het te bekijken en te beschrijven.

Waarom grondstalen?

Tijdens het sonderen meten we wél de weerstand van de ondergrond, maar we zien niet hoe de grond eruit ziet. Om de grondsoort nauwkeurig te bekijken en te beschrijven, kunnen we een staal van de ondergrond nemen met een handboring.

Visuele controle

Handboringen gebeuren doorgaans te weinig. Ze zijn echter nuttig omdat we de grondsoorten in het terrein dan ook visueel kunnen controleren. Daarom raadt Advison altijd aan grondstalen te nemen. Uw voordeel: van bij het ontwerp van uw gebouw weet u hoe de ondergrond is samengesteld.

Zo'n visuele controle kan u overigens ook zelf doen als de funderingen worden uitgegraven. Nadeel van deze methode: de controle gebeurt dan eigenlijk terwijl de bouwwerf al gestart is.