Grondwatermetingen

Informatie over de grondwaterstand

Een grondwatermeting informeert u over de stand van het grondwater op uw terrein. Die informatie is nodig om de funderingen te ontwerpen voor uw bouwproject. Grondwater kunnen we meten in een:

  • Peilbuis
  • Sondeergat

Betrouwbare grondwatermeting in een peilbuis

Grondwater meten in een peilbuis is de betrouwbaarste manier om informatie te krijgen over de grondwaterstand. Een peilbuis plaatsen is niet altijd noodzakelijk, maar wel heel nauwkeurig. In een peilbuis kunnen we schommelingen in de waterstand opvolgen per seizoen en in natte en droge periodes.

Een peilbuis plaatsen is wél verplicht als het grondwater op uw terrein tijdelijk verlaagd moet worden.

Niet-betrouwbare grondwatermeting in het sondeergat

We kunnen de grondwaterstand ook meten in een waterput of in het gat dat achterblijft na het sonderen. Dat doet Advison trouwens altijd! Helemaal inbegrepen bij uw grondonderzoek. Een meting van het grondwater in het sondeergat is minder betrouwbaar. Ze kan namelijk beïnvloed worden door externe factoren. >lees meer

Samengevat: een grondwatermeting in een peilbuis wordt niet beïnvloed door externe factoren tijdens de meting. Een peilbuis plaatsen is dus een betrouwbaarder methode. Aan u de keuze.