Infiltratieproeven

Informatie over de doorlatendheid van de ondergrond

Ontwerpt uw architect infiltratievoorzieningen voor overtollige neerslag, dan is informatie over de doorlatendheid van de ondergrond essentieel. Daarom voeren wij infiltratieproeven uit.

Doorlatendheid meten op verschillende dieptes

Hoe doorlatend de ondergrond van uw terrein is, kunnen we op verschillende dieptes meten. We gebruiken een verschillende techniek op elke diepte.

  • Voor een oppervlakkige meting: dubbele ring
  • Voor een meting tot maximaal 2 m onder het maaiveld: Compact Constant Head Permeameter
  • Voor metingen dieper dan 2 m: bepaling van de korrelverdeling

Waarom hemelwater infilteren?

Bij nieuwbouwprojecten eisen overheden steeds vaker dat overtollige neerslag geïnfiltreerd wordt in de ondergrond. Een gedeelte van het hemelwater kan u gebruiken in uw woning, de rest moet in sommige gevallen worden geïnfiltreerd. Dat is afhankelijk van waar u woont.