Parking à Anvers

Advison a exécuté des essais de pénétration à l'intérieur d'une parking à Anvers en fonction d'un nouveau bâtiment.

Omdat de toegang tot de parkeergarage in een smalle éénrichtingstraat ligt, moest met een 20 ton zwaar sondeertoestel een relatief lange weg worden afgelegd over de openbare weg. Bij de ingang moest het rupsvoertuig ter plaatse 90° draaien op het asfalt. Uiteraard zonder schade te veroorzaken aan het wegdek of de stoep! Een kolfje naar de hand van ons 200 kN rupsvoertuig op rubberen rupsen. De opdrachtgever wil verschillende ondergrondse verdiepingen bouwen. Daarom was het noodzakelijk zo diep mogelijk te sonderen. Door verschillende speciale technieken toe te passen, kon Advison sonderen tot een diepte van meer dan 26 m.