Infiltratieproeven

Ontwerpt je architect infiltratievoorzieningen voor overtollige neerslag, dan heeft hij informatie nodig over de doorlatendheid van de ondergrond . Die informatie kom je te weten door infiltratieproeven.

Doorlatendheid meten op verschillende dieptes

Hoe doorlatend de ondergrond van jouw terrein is, kunnen we op verschillende dieptes meten. We gebruiken een verschillende techniek op elke diepte.

  • Voor een oppervlakkige meting: dubbele ring
  • Voor een meting tot maximaal 2,5 m onder het maaiveld: Compact Constant Head Permeameter

Waarom hemelwater infiltreren?

Bij nieuwbouwprojecten eisen overheden steeds vaker dat overtollige neerslag geïnfiltreerd wordt in de ondergrond. Een gedeelte van het hemelwater kan je gebruiken in je woning, de rest moet in sommige gevallen worden geïnfiltreerd. Dat is afhankelijk van waar je woont.