Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) krijgt een grondige opknapbeurt. Er wordt een nieuw inkompaviljoen gebouwd met een ondergrondse verbinding naar het bestaande museum. Het museumgebouw zelf wordt volledig gerestaureerd.

Advison voerde in opdracht van de hoofdaannemer bijkomend grondonderzoek uit. Dit gebeurde in drie verschillende fases:

  • In een eerste fase vroeg de bouwheer sonderingen in de bestaande kelders. Advison beschikt hiervoor over een kleine en flexibele minirups. 
  • Nadien werden in de gedeeltelijk uitgegraven bouwput met een groot rupsvoertuig sonderingen uitgevoerd tot een diepte van meer dan 25 m.
  • In een derde fase zijn ten slotte nog sonderingen uitgevoerd na installatie van de palen.