Grondwatermetingen

Een grondwatermeting informeert je over de grondwaterstand op jouw terrein. Die informatie is nodig om de funderingen te ontwerpen voor je bouwproject. Grondwater meten we in een peilbuis of in het sondeergat.

Meer info nodig over grondwatermetingen? Contacteer onze experts. Of vraag jouw offerte op maat.

Betrouwbare grondwatermeting in een peilbuis

Grondwater meten in een peilbuis is de betrouwbaarste manier om informatie te krijgen over de grondwaterstand. Een peilbuis plaatsen is niet altijd noodzakelijk, maar wel heel nauwkeurig. In een peilbuis volgen we schommelingen in de waterstand op per seizoen en in natte en droge periodes.

Een peilbuis plaatsen is wél verplicht als het grondwater op je terrein tijdelijk verlaagd moet worden.

Niet-betrouwbare grondwatermeting in het sondeergat

We kunnen de grondwaterstand ook meten in een waterput of in het gat dat achterblijft na het sonderen. Dat doet Advison trouwens altijd! Helemaal inbegrepen bij uw grondonderzoek. Een meting van het grondwater in het sondeergat is minder betrouwbaar. Ze kan namelijk beïnvloed worden door externe factoren. Lees meer over grondwatermetingen in het onbeschermde sondeergat.

Samengevat: een grondwatermeting in een peilbuis wordt niet beïnvloed door externe factoren tijdens de meting. Een peilbuis plaatsen is dus een betrouwbaarder methode