Hoe nauwkeurig is een grondwatermeting?

Na elke sondering blijft er een gat achter op het terrein. In dat sondeergat meet Advison altijd de grondwaterstand op. Zo'n grondwatermeting in het sondeergat is minder betrouwbaar dan een grondwatermeting in een peilbuis.

Een meting van de grondwaterstand in het sondeergat is dus louter informatief. Exacte en betrouwbare informatie over de grondwaterstand? Laat een peilbuis plaatsen.

Nauwkeurige grondwatermeting in een peilbuis

Grondwater meten in een peilbuis is de betrouwbaarste manier om informatie te krijgen over de grondwaterstand. Een peilbuis plaatsen is niet altijd noodzakelijk, maar wel heel nauwkeurig.

Beperkte nauwkeurigheid in het sondeergat

Na de sondering blijft er een gaatje met een diameter van 4 cm in de grond achter: het onbeschermde sondeergat. Grondwatermetingen in zo'n onbeschermd sondeergat zijn niet heel nauwkeurig. De grondwaterstand kan namelijk te hoog of te laag worden ingeschat. Vier factoren bepalen de nauwkeurigheid van de grondwatermeting in het onbeschermde sondeergat:

Neerslag

Tijdens en vlak na natte periodes, in periodes van aanhoudende regen of dooi bv., sijpelt er vaak regenwater in de sondeergaten. We meten dan een hogere waterstand dan het werkelijke niveau van het grondwater. We kunnen dan geen onderscheid maken tussen dat oppervlaktewater en echt grondwater.

Grondsoort

Soms wordt de grondwaterstand ook lager ingeschat dan hij werkelijk is. Dat komt bv. voor in leem- en kleigrond. Die grondsoorten zijn weinig doorlatend, waardoor het lang duurt voor het grondwater, na een sondering, opnieuw in evenwicht is. Zandgrond is net doorlatender. Daarin is het grondwater sneller in evenwicht. Grondwatermetingen in zandgrond zijn dus over het algemeen betrouwbaarder.

Seizoen

De grondwatermeting in het onbeschermde sondeergat is altijd een momentopname. Het grondwaterniveau schommelt met de seizoenen. Na de zomer staat het grondwater meestal het laagst, in het voorjaar het hoogst. Heb je het grondwater laten meten in een sondeergat in de zomer, maar bouw je in de winter? Dan kan het grondwaterpeil erg verschillen. Wil je exact en nauwkeurig de schommelingen in de grondwaterstand kennen, dan moet je een peilbuis plaatsen en de grondwaterstand lang genoeg opvolgen.

Reliëf en geologie

Soms kunnen het reliëf of de geologie de grondwatermeting in het sondeergat verstoren. Contacteer één van onze geologen voor meer informatie.

Samengevat: in het onbeschermde sondeergat kan je de grondwaterstand meten. Maar die info is minder nauwkeurig. Wil je exact en nauwkeurig de schommelingen in de grondwaterstand kennen? Plaats dan een een peilbuis en volg de grondwaterstand voor een langere periode op.