Wat staat er in een sondeerrapport van Advison?

Van elke sondering krijg je uitgebreid verslag in een sondeerrapport. Die rapporten zijn volgens een vast schema opgebouwd. Je vindt er altijd minstens de volgende info in terug:

Nauwkeurig plan

Een sondering heeft geen enkele waarde als je niet exact weet waar ze is uitgevoerd. Daarom vind je in ons rapport altijd een ondubbelzinnig plan waarop de locatie van elke proef nauwkeurig is weergegeven.

Op kleinere percelen meten we meestal ten opzichte van herkenbare referenties (perceelsgrenzen, straten of gevels). We tekenen de proeven dan op een plan dat de klant ons heeft bezorgd.

Op grotere terreinen meten we de locaties van de proeven op met gps. De proeven worden dan automatisch geplot op een kadasterplan. Op die manier is er geen enkele discussie over de exacte locatie van de proeven.

Grafische voorstelling van de resultaten

Van de resultaten van de sonderingen maken we diagrammen. Die worden exact volgens wereldwijd gebruikte normen getekend. Namelijk 1 m diepte = 1 cm op papier = 2 MPa conusweerstand. Voor de bouwprofessional, zoals de architect, aannemer of ingenieur, is het belangrijk dat we deze schalen respecteren. Zo is het mogelijk de resultaten ondubbelzinnig te interpreteren en te vergelijken.

Tabellen met meetwaarden

Uiteraard vind je ook de gedetailleerde meetresultaten in tabelvorm terug in het rapport. Daarbij gebruiken we SI-eenheden. Dus geen kg/cm² of daN, maar wel MN/m² of MPa. In een pdf-rapport zijn deze getallen echter niet zo vlot bruikbaar. Daarom kunnen we deze resultaten ook aanleveren in Excel of in DOVxml, het standaardformaat van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).

Samenvatting van de gemeten grondwaterstanden

We maken ook altijd een samenvatting van de gemeten grondwaterstanden in de sondeergaten en in de eventueel geplaatste peilbuis.

Geologische achtergrondinformatie van het terrein

Vandaag is op het internet  heel veel informatie terug te vinden over de ondergrond zelf en zijn geschiedenis. Voor wij onze eigen resultaten interpreteren, toetsen we die af aan diverse bronnen om de betrouwbaarheid van de interpretatie te vergroten.

We consulteren altijd eerst Databank ondergrond Vlaanderen (DOV). Hier vind je vrij snel een tamelijk betrouwbare samenvatting van de verschillende te verwachten geologische lagen in de ondergrond. Wanneer onze gemeten resultaten afwijken van wat op basis van DOV verwacht wordt, gaan we verder zoeken.

Ook Geopunt Vlaanderen bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van je perceel. Dat is dan ook een bron die we vaak raadplegen voor extra informatie.

Twijfelen we, dan vergelijken we onze gemeten resultaten ook nog eens met andere relevante projecten die we zelf eerder in de buurt hebben uitgevoerd. In onze GIS-databank (grafisch informatiesysteem) zitten ondertussen meer dan 25.000 projecten.

Tot slot beschikken we ook nog over een aantal zeer gespecialiseerde gedrukte kaarten die online niet beschikbaar zijn. 

Interpretatie van de gemeten weerstanden

Op basis van de geologische achtergrondinformatie gaan we een aantal lagen onderscheiden in elke sondering. Onze ervaren medewerkers interpreteren de resultaten volledig manueel. De interpretatie gebeurt dus bewust nog niet op basis van geautomatiseerde software of AI (artificial intelligence). Vandaag is geautomatiseerde software of AI nog onvoldoende ver ontwikkeld om ook rekening te kunnen houden met geologische achtergrondinformatie.

Grafische voorstelling van de interpretatie

Omdat een paar kleuren meer inzicht geven dan duizend getallen maken we vervolgens een overzichtsplot van alle sonderingen. Daarop zijn de verschillende grondlagen ingekleurd. Zo krijg je onmiddellijk een goed beeld van de ondergrond.

Helder funderingsadvies

Op basis van al het voorgaande geven we dan funderingsadvies. Opgepast: dit is een advies dat alleen gebaseerd is op de door ons uitgevoerde sonderingen. Het is geen funderingsontwerp. We gebruiken hiervoor een aantal vereenvoudigde berekeningsmethodes en toetsingsnormen waarvan jarenlange ervaring heeft aangetoond dat ze een veilige benadering zijn. Ervaren studiebureaus kunnen op basis van ons rapport veel gedetailleerdere ontwerpen maken.

Heb je vragen of advies nodig? Onze medewerkers staan je graag te woord.